Proposta de la cass: reforma del sistema de pensions de jubilació

Segons els estudis actuarials encarregats per la CASS durant l'última dècada, Andorra té un sistema de pensions financerament difícil de sostenir.

Per millorar i garantir el sistema de pensions, la CASS presenta l'estudi d'una reforma integral i coherent de les pensions a Andorra.

A continuació, podreu consultar les 14 mesures proposades per la CASS, que tenen un ple sentit en el seu conjunt. També trobareu respostes a les preguntes generals i particulars que us puguin sorgir, un glossari i el document complert de treball (position paper). 

14 Mesures per una reforma integral i coherent de les pensions a Andorra 

mesures

 

Preguntes generals i particulars sobre la proposta de la reforma de les pensions

generals particulars

 

Glossari

 

Position paper

 

Position paper resum