Pilar Tomàs Flores i Maria Carme Ruzafa Alcalde

tomas

 

Tots segurament, en un moment o un altre, ens hem queixat de la CASS, del seu funcionament o de les traves administratives que ens demanen reiteradament... Però realment ens involucrem?

Ara és el moment de prendre decisions que poden ser difícils i transcendents, però cabdals pel nostre futur, com poden ser les jubilacions o les prestacions de la branca general. Volem analitzar totes les alternatives, evitant les solucions ràpides a curt plaç que sostenen el sistema però que no arreglen res a llarg termini. Creiem que cal tenir mecanismes per garantir unes pensions dignes a totes les persones que han contribuït en treballar pel nostre país, i un model sanitari adient i sostenible.

El nostre compromís és el de treballar acuradament en:
- La defensa dels drets legítims de cada assalariada / assalariat,
- Una total transparència del funcionament de la CASS,
- Una comunicació de les decisions que s’adoptin en cada moment, per difícils que siguin,
- Potenciar els canals online per la gestió i la comunicació de la CASS amb els seus afiliats,
- Vetllar en l’equitat del sistema cap a les persones que més ho necessiten, evitant no obstant, els abusos que es poden produir...

La CASS és de tots i per a tothom.... Participa!!!