COBERTURA DE LES PRESTACIONS MÈDIQUES PER A LES PERSONES ASSALARIADES I ASSIMILADES

 

QUÈ ES CONSIDEREN PRESTACIONS DE REEMBORSAMENT?

  • Les despeses sanitàries efectuades per professionals de la salut, d'acord amb la nomenclatura i la legislació vigent.
  • Les despeses hospitalàries o d'internament, tant de sojorn com d'actes sanitaris efectuats.
  • Les despeses de desplaçament i/o d'allotjament de la persona malalta i d'un acompanyant, en les condicions previstes en el reglament.

   

CONDICIONS BÀSIQUES PER TENIR DRET A LA COBERTURA SANITÀRIA:

  • Estar d'alta laboral o en situació assimilada a l'alta.
  • Percebre un salari igual o superior al mínim de Govern o complementar-se el salari a la Seguretat Social (l'art. 99).

 

INICI DE LA COBERTURA

  • Si les prestacions mèdiques deriven d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral han de complir, també, les condicions següents:

 

  • Si les prestacions mèdiques deriven d'un accident laboral o malaltia professional es cobreixen des del 1r dia, sempre que es compleixin les condicions bàsiques per tenir dret a la cobertura sanitària.

   

FINALITZACIÓ DE LA COBERTURA

  • A partir de l'últim dia treballat, les prestacions mèdiques es reemborsen amb els límits següents:

 

  • Sempre que la persona afectada mantingui la residència a Andorra o disposi d'autorització d'immigració per a treballadors fronterers.

Les persones afiliades dins d'un règim especial, tenen dret a gaudir del reemborsament de les despeses mèdiques, a partir de la data de sol·licitud fins al cessament de la seva situació.

Les persones assegurades indirectes depenen de la cobertura de la persona que els obre drets. Les despeses mèdiques s'abonaran a la persona assegurada directa.