Complementar el salari o la base de cotització mensual d'una persona assalariada i d'una persona que realitza una activitat per compte propi (Art.99)

Requisits, tramitació i documentació necessària per poder complementar el salari o la base de cotització mensual fins a arribar al salari mínim mensual oficial.

Per tenir dret a les prestacions de la branca general, la base de cotització mensual cotitzada per les persones assalariades i per les persones que realitzen una activitat per compte propi, ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial.

Persones assalariades

Les persones assalariades amb una base de cotització global mensual inferior al salari mínim mensual oficial.
No poden estar afiliats als règims especials següents:

  • Estudiants de 25 a 30 anys
  • Les persones assalariades amb una base de cotització global mensual inferior al salari mínim i no són assegurats indirectes
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0087
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

La persona assalariada ha de declarar la diferència de l’import entre la seva base de cotització mensual (salari brut mensual) i el salari mínim mensual oficial i abonar el 10% de la cotització. 

La declaració i el pagament s'ha de fer mensualment entre el dia 1 i el 15 de cada mes a través del Certificat digital.

El pagament fora de termini de la cotització genera recàrrecs en aplicació de l’article 93 de la Llei 17/2008.

Persones que realitzen una activitat per compte propi

Les persones que realitzen una activitat per compte propi amb una base de cotització global mensual inferior al salari mínim mensual oficial

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0187
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

La persona que realitza una activitat per compte propi ha de declarar la diferència de l’import entre la seva base de cotització mensual i el salari mínim mensual oficial i abonar el 10% de la cotització. 

La declaració i el pagament s'ha de fer mensualment entre el dia 1 i el 15 de cada mes a través del Certificat digital.

El pagament fora de termini de la cotització genera recàrrecs en aplicació de l’article 93 de la Llei 17/2008.