Jose Antonio Moral López i Josefa Leonor Sánchez Martin

moral

 

En l’àmbit de les competències del Consell d’Administració de la CASS la nostra candidatura es compromet fermament a:

- Atendre consultes, relacionades amb la CASS o qualsevol institució pública i altres, obertes als pensionistes dos matins per setmana i sempre que necessitin omplint gratuïtament formularis a aquells pensionistes que no ho puguin fer ells mateixos.

- Encarar el repte de l’envelliment actual i futur amb propostes socials i econòmiques, no només als jubilats ampliant l’edat de jubilació, però també buscar altres fons d’ingressos sigui: GOVERN, FEDA, ANDORRA TELECOM, que permeten al sistema de pensions continuar sent financerament sostenible a llarg termini, hem de pensar en els jubilats per que les generacions futures puguin gaudir plenament dels avantatges socials assolits fins ara. Pensem que és una inversió a futur per als jubilats del poble Andorrà.

- Defensar el dret a revalorar anualment les pensions, sobretot les més baixes, per tal que no perdin valor adquisitiu proposant al nostre òrgan legislatiu les mesures adients.

- Estar amatents a l’hora d’afermar el que tenim i avançar la millora tant qualitativa com quantitativa de les prestacions, donar solucions a les necessitats dels pensionistes.

- Instar als nostres legisladors a desenvolupar aviat, en l’àmbit sanitari, la nova cartera de serveis, els protocols, els itineraris i les xarxes, amb l’objectiu de fomentar les mesures de prevenció en la salut, que com sabem tenen un cost inferior que els procesos de curatius.

- Sotmetre a la consideració dels nostres legisladors aportant els arguments corresponents, la necessitat de dotar als pensionistes d’una retribució anyal extraordinària com gaudeixen funcionaris, els propis empleats de la seguretat social i bona part dels assalariats del sector privat.

- Fer, aportacions per millorar en allò que sigui possible, l’esborrany de la llei de les finances de la seguretat social que és trova en una fase molt avançada de redacció i que afecta plenament al fons de reserva de les pensions.

- Sovintejar més el diàleg entre el consell d’administració i el personal de la seguretat social per tal que uns i altres puguin canalitzar de viva veu, llurs respectius desitjos, inquietuds i anhels per tal que trobin respostes als reptes plantejats, en profit d’un bon clima laboral i una gestió eficient.