Jacint Risco Subirà i Antoni Berengueres Solé

risco

 

Titular: Jacint RISCO SUBIRÀ, pensionista, advocat especialitzat en temes socials i de seguretat social.

Suplent: Antoni BERENGUERES SOLÉ, pensionista, president de l’A.G.G. Encamp.

DIGNIFICAR LA CONDICIÓ DE PENSIONISTA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Aquesta dignificació es basa en els següents punts:

1) Atendrem les consultes, ajudarem a omplir els formularis i realitzarem els assessoraments necessaris amb les persones pensionades de la CASS.

2) Farem les consultes i els assessoraments tant en les dependències de la CASS, com en els locals de la Federació de la Gent Gran i de les Associacions a les parròquies fent visites periòdiques així com la Federació i Associacions de persones amb discapacitat. Si la persona no es pot desplaçar, la visitarem nosaltres.

3) Recollirem les propostes, suggeriments i queixes dels pensionistes per trametre-les al Consell d’Administració i elevar-les, si cal, al Consell General o al Govern.

4) Recercarem amb les federacions i associacions de gent gran i de persones amb discapacitat conjuntament amb el Govern la simplicitat de les sol·licituds d’ajudes no contributives per tal de garantir un nivell de vida digne.

5) Proposarem programes de millora de la qualitat de vida i salut establint les mesures de manera conjunta amb el Govern.

6) Serem vigilants amb la cartera de serveis sanitaris per no perdre cap prestació actual ni de futur i fent èmfasi en els serveis ortoprotèsics.

7) Proposarem al Govern la reformulació del càlcul de les pensions d’invalidesa. Donarem suport a la creació del tribunal mèdic.

8) Proposarem l’exoneració als pensionistes dels preus públics burocràtics per documents a presentar a la CASS (certificats de fe de vida, de tributs, de residència,...)

9) Proposarem la revalorització de les pensions més baixes per sobre de l’IPC.

10) Serem vigilants amb la gestió del fons de reserva per tal que la rendibilitat sigui la millor en tots els moments.

11) Recolzarem les accions de millora de les relacions amb els assegurats.

12) Buscarem les sinergies necessàries amb els patrons i els assalariats per tal de coadjuvar propostes conjuntes per la millora del sistema de pensions i les prestacions sanitàries que ofereix la Seguretat Social.

En definitiva, ens esforçarem en honorar la confiança que els pensionistes vulgueu dipositar en nosaltres.