Ismael González Campos i Santiago González Campos

gonzalez

 

CASS és sinònim de prestacions i jubilació. Nosaltres com a ciutadans i joves que som, pensem en la nostra seguretat social com un estament de futur, que ha de garantir, en primer lloc, la transparència i la igualtat davant dels assalariats, empresaris i pensionistes, i en segon lloc, vetllar pel nostre fons de pensió i les nostres prestacions individuals.

És per aquest motiu que treballarem per:

- Potenciar la comunicació de la CASS amb els usuaris, a través de la millora dels tràmits en línia i l’atenció al públic, evitant així els desplaçaments i reduint les llargues cues per fer tramitacions.

- Revisar els barems de demanda de tercer pagador per evitar actes fraudulents.

- Aconseguir ampliar els requisits de reconeixement de les malalties professionals tenint en compte les especificitats de cada sector.

- Obtenir una revisió dels convenis entre el Principat d’Andorra i Espanya, França i Portugal, per aconseguir que la targeta d’identificació de la CASS sigui un document vàlid per als desplaçaments en aquests països, evitant haver de viatjar amb els volants. Tanmateix, s’hauria d’aconseguir que aquesta targeta sanitària fos reconeguda a nivell europeu.

- Fer una anàlisi acurada de l’edat de jubilació, així com dels preus dels punts de jubilació, per aconseguir que els ciutadans d’Andorra tinguin una jubilació digna i coherent amb els esforços realitzats al llarg de la seva vida.

- Aconseguir que els esportistes del país, en cas de lesió, puguin seguir realitzant les seves tasques professionals sempre i quan, la baixa esportiva, no interfereixi en el bon desenvolupament de la seva activitat laboral.

Si ets dels que penses que la Caixa Andorrana de Seguretat Social té futur, nosaltres ho farem realitat.