CASS - 0006-B: Sol·licitud d'un certificat d'empresa/Compte Propi