Francesc Zamora Puigcercós i Xavier Altimir Planes

zamora

 

EFICIÈNCIA: GARANTIA DE FUTUR

El compromís de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) com a representant de la majoria de sectors empresarials, és de ser el portaveu de les empreses amb la societat andorrana, d’afavorir el diàleg social i de garantir un context favorable per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

En una conjuntura econòmica difícil i complexa, amb un augment constant de la despesa sanitària i amb la necessitat urgent de racionalitzar aquesta despesa, així com la conveniència de revisar i adequar amb visió estratègica el marc legislatiu i reglamentari, per tal de fer, una Seguretat Social viable en el temps, considerem necessari seguir estant presents en el si del Consell d’Administració de la CASS, per tal de controlar l’eficiència de la gestió, vetllar i defensar els interessos de tots els empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi.

EL NOSTRE COMPROMÍS:

1. Participar i incidir activament, des de les competències del Consell d’Administració de la CASS, en les reformes necessàries del marc legislatiu i reglamentari.

2. Vetllar per l’optimització en la prestació de serveis, així com la comunicació amb els afiliats.

3. Garantir un control estricte de la gestió de la despesa i dels ingressos i continuar sent molt exigents alhora d’assegurar la millor rendibilitat del patrimoni, minimitzant els riscos.

4. Seguir vetllant i defensant els interessos de les empreses i dels cotitzants per compte propi.

Si creus en el futur del teixit empresarial andorrà, si vols que continuem contribuint a garantir el futur de la CASS, si vols que defensem els teus drets:

VOTA Francesc Zamora Puigcercós i
Xavier Altimir Planes

Afrontarem la nostra responsabilitat amb valentia, escoltarem i donarem participació als empresaris, mitjançant la Comissió de seguiment de la CASS de la CEA, i dedicarem tots els esforços necessaris per al bé i la viabilitat, tant de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social com de les empreses andorranes.