Enric Riba Valls i Montserrat Vila Montanya

riba

 

Amb la màxima atenció i voluntat hem...

escoltat preocupacions dels pensionistes amb els quals hem xerrat, hem copsat les inquietuds dels de la federació de la gent gran i vist el conjunt, ens proposem de forma no exhaustiva de:

- Donar suport a les persones en situació de dependència.

- Mirar que no s’infravalorin els increments de les pensions.

- Fer que es ratifiqui el codi europeu de seguretat social firmat el 2005.

- Cal que la Llei de la Cass contempli i inclogui les parelles de fet.

- Rectificar l’article 181… referent a les pensions de viduïtat si l’òbit esdevé abans dels 65 anys.

- Creació d’allotjaments semblants als de Clara Rabassa.

- La nostra tasca no es limitarà sols als pensionistes ans també als invàlids.

- Caldria que la pensió de reversió no fos contributiva.

- Estar a l’aguait que la Cass (entitat sense ànim de lucre) sigui creditor legal preferent a fi de preservar els actius del fons de reserva dipositats a la BPA.

- Suprimir el greuge comparatiu existent entre la pensió d’una vídua i un vidu, ja que per la primera, les despeses fixes continuen sent les mateixes.

- Implantar el més aviat possible el tercer pagador a la Cass.

- Fer que la recepta del metge sigui suficient per a que la Cass, cobreixi les despeses de l’acompanyant de pacients dependents.

Durant el mandat que ens confiareu i pel qual us regraciem anticipadament, aplicarem i tindrem com deia… Jules Verne... el geni de la voluntat... amb una única finalitat, la de servir-vos plenament.

Voteu per Enric Riba Valls i Montserrat Vila Montanya