Assignació del metge referent a través del portal de la CASS