Jordi Carrión Ramos i Jaume Ambor Varela

carrión  

 

L’assalariat vol que sigui opcional, No als 67 anys i si als 65 Anys.

Més controls per part dels inspectors a les baixes.

Més tacte per part dels metges de la CASS a les malalties greus, com per exemple el càncer.

Comptar més amb l’opinió dels assalariats, a l’hora de prendre decisions importants les quals perjudiquin els assegurats.

Si és necessari apujar les cotitzacions per garantir les jubilacions que sigui de forma gradual.

No apujar més les cotitzacions als assalariats que tinguin els sous més baixos.

Més implicació del GOVERN i ajudes econòmiques per assegurar que tots tinguem una jubilació digna, a la qual tenim dret i ens mereixem.

Que es tinguin en compte els historials de cada assegurat a l’hora de prendre decisions, les quals els perjudiquin o els puguin beneficiar.

Vigilarem les inversions que ens afectin, siguin les millors possibles. Defugint de riscos que posin en perill el fons de pensions.