Antoni Penya Molins i Jordi Iranzo López

penya

 

- HONESTEDAT
- RIGOR
- INDEPENDÈNCIA 
- TRANSPARÈNCIA

PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DELS PENSIONISTES I DE TOTS ELS AFILIATS A LA CASS.

Això és el que ofereix la nostra candidatura!

Considerem que l’encert en les decisions del Consell d’Administració en els propers quatre anys seran decisives per afrontar els reptes futurs com per exemple la reforma de les pensions amb la possible modificació de les cotitzacions o l’increment de l’edat de jubilació entre d’altres.

La majoria del col•lectiu de pensionistes estem percebent unes pensions que podríem anomenar “justetes”. Aquestes són el resultat de les nostres cotitzacions al llarg de la nostra vida laboral i també lligades al context econòmic andorrà i al global.

Podríem fer demagògia dient que, en cas de ser elegits, treballaríem per un increment de les pensions.Això, sense un coneixement profund de la situació, no ho podem dir atenent al nostre principi d’honestedat. El que sí que farem és posar tots els mitjans per a intentar no perdre el poder adquisitiu de les pensions actuals.

 

Dit això, i atenent al nostre principi de rigor no vol dir que si existeix alguna possibilitat de millora, per petita que sigui, treballem per a portar-la a terme. Creiem fermament que les petites millores són més fàcils d’aconseguir i a la llarga resulten beneficioses per a tothom.

El que sí que podem dir és que, en cas de ser elegits, atenent al nostre principi d’independència treballaríem al marge de qualsevol grup de pressió, ja sigui polític, mediàtic, empresarial, en definitiva de qualsevol “lobby”.

Un altre dels nostres principis, la transparència, és la nostra voluntat de donar explicacions als afiliats a la CASS que ens ho demanin i, especialment als pensionistes, de totes les nostres propostes i actuacions en el si del Consell d’Administració, evidentment sempre que no estiguin sotmeses a l’obligació de secret regulada per Llei.

Volgudament hem fet aquesta professió de fe defugint de qualsevol demagògia i de conceptes tècnics i legals, intentant explicar amb un llenguatge senzill i entenedor quins serien els principis que regirien la nostra tasca en el Consell d’Administració de la CASS en el cas de que mereixem la vostra confiança i ens afavoriu amb el vostre vot.

Moltes gràcies a l’avança.