Sol·licitud de la prestació económica de jubilació

Per sol·licitar la prestació de jubilació

  • Si es resideix a Andorra presentar la sol·licitud a l’Àrea d'Atenció al Públic 
  • Si es resideix a Espanya, França o Portugal, presentar la sol·licitud a les oficines de la Seguretat Social de la localitat de residència
  • Si es resideix a un país estranger que no és Espanya, França o Portugal, posar-se en contacte amb la CASS

Documentació a presentar:

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0081
  • Passaport o document d’identitat
  • Número de compte IBAN
  • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
  • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau