Sol·licitud de la pensió d’invalidesa

Invalidesa derivada de malaltia comuna o accident no laboral

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Si és assalariat, adjunti declaració d’activitat emplenada per l’empresa: Formulari CASS-0071
 • Si és treballador per compte propi, adjunti declaració d’activitat: Formulari CASS-0090

Per valorar si es té dret a l’element professional: