Sol·licitud de Certificats

Certificats emesos de manera immediata

Tipus de certificats: Vida laboral, cobertura sanitària, certificat sobre les retencions IRPF/IRNR i cotitzacions de les prestacions econòmiques, relació de retenció IRPF/IRNR, extracte d’ingressos i bases de cotització, certificat d'estudiant de 25 a 30 anys i certificat de pensió de l’any en curs

Aquests certificats s’emeten de manera immediata a l’Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia.

  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

A l'oficina de tràmits del Comú, lliurant el formulari de Sol·licitud de certificat. En aquest cas, recollir el certificat a les 48h, personalment o amb una autorització signada.

Els certificats de Cobertura sanitària, d'estudiants de 25 a 30 i l'extracte d’ingressos i bases de cotització, es poden sol·licitar també a la part privada del portal amb el número d’identificació personal

Certificats que es tramiten amb sol·licitud

Tipus de certificats: Compte propi, baixa médica, grau d’invalidesa (amb o sense import), residents passius, Titular de formulari de convenis, empreses, altres

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia, al Comú o per correu electrònic a secretariageneral@cass.ad, si es digitalitza el document d’identitat i la signatura de la persona sol·licitant

Sol·licitud d'un certificat genèric

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0006-A
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

Sol·licitud d'un certificat d'empresa/Compte propi

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0006-B
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

A les 72 hores, recollir el certificat personalment o amb una autorització signada, a les oficines de la CASS o al Comú.

En el cas de certificat grau d’invalidesa, recollir-lo als 7 dies.

Preus de totes les tramitacions administratives de la Caixa Andorrana de Seguretat Social