Inscripció d’empresa

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu amb cita prèvia

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0079
  • Registre de comerç
  • NRT
  • Passaport o document d’identitat dels titulars administratius o representants legals.

En  cas de ser societat, adjuntar també:

  • Registre de societats
  • Estatuts