Formulari de desplaçament per treball temporal a l’estranger

L'empresari ha de presentar a l'Àrea de Control Administratiu amb cita prèvia el formulari següent:

Una vegada, l'Àrea de Control Administratiu aprova el desplaçament, l’empresari ha de sol·licitar a l'Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia, els formularis de conveni pertinents.

Volant de desplaçament de treball temporal a Espanya

El desplaçament inicial no pot superar els 2 anys.

Si el desplaçament és superior als 2 anys, s’ha de demanar pròrroga amb els formularis següents: El termini màxim de desplaçament és de 5 anys.

Volant de desplaçament de treball temporal a França

Els treballadors que es desplacen a França, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS els formularis SE130-01 i SE130-08.

Volant de desplaçament de treball temporal a Portugal

Els treballadors que es desplacen a Portugal, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar els formularis P/AND2 i P/AND3 a l'Àrea d'Atenció al Públic.