Certificat electrònic de Govern

El Certificat electrònic Nacional es sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.

Si el treballador per compte propi autoritza a una empresa i/o persona física per fer la declaració de la seva base de cotització i qualsevol tramitació relacionada amb el compte propi, el titular del Certificat Electrònic Nacional serà la persona autoritzada.