Certificat electrònic Nacional

El Certificat electrònic Nacional es sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.

Si el treballador per compte propi autoritza a una empresa i/o persona física per fer la declaració de la seva base de cotització i qualsevol tramitació relacionada amb el compte propi, el titular del Certificat Electrònic Nacional serà la persona autoritzada. 

Autorització/Delegació/Revocació de l'autorització per realitzar tràmits pel portal web de la CASS en nom d'un assegurat per compte propi

En cas que l'assegurat per compte propi vulgui autoritzar una empresa i/o una persona física per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:

Si la persona autoritzada vol delegar a un assalariat de la seva empresa per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:

En cas que l'assegurat per compte propi o la persona autoritzada vulgui revocar l'autorització per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:

Lliurar les sol·licituds a l’Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia