Certificat Digital

1r. Pas: Omplir el formulari de sol·licitud

Omplir tots els camps i un cop enviades les dades a la CASS, no oblidar la contrasenya i el número de referència de la petició.

Accedeixi al seu Certificat digital CASS a l’apartat de Com sol·licitar el Certificat Digital CASS.

2n. Pas: Demanar cita prèvia i presentar-se a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS per efectuar el registre i signar el contracte amb la documentació següent:

Empresa:

  • Document d'identificació del responsable,

Professional liberal:

  • Document d'identificació

Comunitat de propietaris

  • Acta de la comunitat on figura el representant
  • Document d'identificació

Patró domèstic

  • Document d'identificació
  • En el cas que el patró domèstic autoritzi una persona a tenir accés al seu certificat digital cal presentar i signar el Formulari CASS-0126 
  • Recordeu que en el cas de patrons domèstics, el número de cens declarant i tramitador ha de ser el mateix.

Persones jurídiques autoritzades a fer tràmit per tercers

  • Autorització per fer tràmits a la CASS, per a cadascuna de les empreses o societats per a qui presenti i signi documentació de la CASS.Formulari CASS-0122 o,El Formulari CASS-0160
  • Document d'identificació del titular de l'empresa que autoritza

El sol·licitant del certificat digital que signarà el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials (presentar els poders notarials).

Pot venir a sol·licitar i recollir el contracte del certificat digital una altra persona amb el Formulari CASS-0007 degudament omplert i signat. El responsable ha de signar i el contracte i s'ha de tornar a presentar a les oficines de la CASS.