Baixa maternitat

Procediment a seguir:

Presencialment:

La persona assegurada ha de lliurar a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia o a les oficines del Comú , el certificat mèdic inicial expedit pel ginecòleg. En un termini de 48h

Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar les dades de la baixa de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic inicial a l’empresa.

Electrònicament:

El metge o odontòleg envia un certificat mèdic inicial via Internet. La persona assegurada no ha de presentar el document físic a la CASS

Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar les dades de la baixa de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic inicial a l’empresa.

 

En cas d’adopció, lliurar a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia:

 

En el cas de treballador per compte propi presentar la declaració d’activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi: