Accident de treball

Mitjançant formulari

Lliurar a l’Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia, la declaració d’accident laboral omplerta per l’empresa, signada pel titular, responsable o persona autoritzada i, si es té, ha de constar el segell de l’empresa. Tots els apartats de la declaració han d’estar degudament omplerts: la CNO, fets de l’accident, horari laboral ...

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0018
  • Presentar un informe mèdic
  • Presentar la baixa mèdica si escau

En el cas de treballador per compte propi presentar la declaració d’activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi:

Mitjançant certificat digital, via online

Accedir a la part privada d’empresa, omplir la declaració d’accident laboral. Tots els apartats de la declaració han d’estar degudament omplerts, la CNO, fets de l’accident, horari laboral,...

  • Adjuntar PDF de l’informe mèdic
  • Presentar la baixa mèdica per l’assegurat si escau, a la CASS

En el cas de treballador per compte propi, presentar la declaració d’activitat: