CASS - 0167: Autorització a favor d'una tercera persona per realitzar tràmits pel portal web de la CASS en nom d'un assegurat per compte propi

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF