CASS - 0031: Full de declaració de cotitzacions i retencions IRPF/IRNR