Sol·licitud volant mèdic

Per visites, proves, hospitalitzacions o intervencions quirúrgiques a hospitals, centres i metges convencionats a Catalunya i a França s'ha de sol·licitar, a la CASS, el volant mèdic i/o document/carta que informa si l'acte a realitzar segueix o no la via preferent.

Un cop programada l'hora, la persona assegurada sol·licita el volant mèdic i/o document que informa si l'acte a realitzar segueix o no la via preferent:
  • A la part privada del portal web (CASS ONLINE), sense desplaçar-se.
  • Presencialment a l'Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia presentant el Formulari CASS-0230 correctament omplert i signat per la persona sol·licitant (amb la documentació requerida segons el tipus d'acte concertat).
La CASS emetrà, en un termini màxim de 48 hores:
  • El volant mèdic a demanda de la persona assegurada, acordat per l'Àrea de control mèdic.
  • El document/carta que informa si aquest volant emès per la CASS segueix o no la via preferent.
    Quan el centre/metge de fora d'Andorra emeti una prestació o comanda de serveis, caldrà presentar aquest document al prestador d'Andorra per a indicar-li el número de ruta de la via.
Si el tràmit se sol·licita mitjançant CASS ONLINE, la CASS penjarà la documentació a l'àrea privada del portal web
 
Si el tràmit se sol·licita presencialment a la CASS o al departament de tràmits del Comuns, la persona assegurada podrà escollir si vol rebre la documentació per correu electrònic, a la recepció de la CASS o als Comuns. 
 
Veure el procediment detallat segons el metge, centre o hospital concertat:

Cobertura a l'estranger

També li pot interessar:

La via preferent fora d'Andorra