Cobro una pensió de jubilació, puc continuar treballant?

Percebre una pensió de jubilació permet exercir una activitat professional, sense renunciar al cobrament de la prestació econòmica, excepte si és beneficiari d'una pensió de jubilació abans dels 65 anys.