Quants dies tinc per presentar la baixa d’una persona assalariada i assimilada?

L’empresari i el patró domèstic tenen l’obligació de donar de baixa a una persona assalariada i assimilada, dins dels 3 primers dies, a comptar de l’últim dia treballat.

La data de baixa és el darrer dia en què la persona assalariada va treballar.