Quants dies tinc per presentar l’alta d’una persona assalariada i assimilada?

L’empresari i el patró domèstic tenen l’obligació de donar d’alta a una persona assalariada i assimilada durant els 7 dies previs a l’inici de la relació laboral, i com a màxim, el mateix dia que comença a treballar.

L’afiliació de les persones assalariades a la Seguretat Social pot realitzar-se a instància de les empreses, a petició de les persones assalariades, o d’ofici per la CASS.