CASS - 0049-B: Notificació del període de descans per paternitat - persones que realitzen una activiat per compte propi