COMUNICAT DECLARANTS: NOU PORTAL/ACTUALITZACIÓ DE DADES

A continuació li expliquem com accedir a aquesta informació des del Certificat Digital CASS actual:

  • Entrar a:Fitxa empresa
  • A l’apartat següent, verificar que el/s titular/s siguin els correctes: Titulars

Si en aquest apartat es presenten titulars no vàlids, per modificar les dades caldrà omplir i signar el Formulari CASS-0079 i:

És important que realitzi aquesta verificació abans del 15 de novembre del 2023 per evitar que persones que ja no estan vinculades a la seva empresa puguin accedir a les seves dades o realitzar tràmits amb l’Accés de Certificat Electrònic Nacional.

Recordem que el Certificat Electrònic Nacional se sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.
 

Per a més informació pot contactar amb nosaltres al telèfon 870870 o enviar un correu electrònic a cau@cass.ad