Carles De Unzueta Rullan i Ramon Pedrosa Parra

deunzueta

 

És important que tots els assegurats de la CASS tinguin consciència de la seva importància en la representació al si del Consell d’Administració de la CASS, motiu pel qual és tan important la seva participació en les eleccions, vist que la CASS és l’entitat que gestiona les seves aportacions i ha de garantir la seva jubilació. La nostra candidatura és conscient de tots els comentaris apareguts a la premsa i de la por que genera en els assalariats, quant a la viabilitat del cobrament de la pensió de jubilació.

Volem veure la realitat d’aquests estudis i consensuar les sortides i actuacions a prendre, garantint i defensant els interessos de tots els cotitzants.

El més fàcil és incrementar el percentatge de cotització i allargar la durada del temps de treball, més enllà dels 65 anys, però creiem que el primer que s’ha de fer és un control rigorós de la despesa, tant pel que fa al pagament del 100%, com un control de les baixes per malaltia.

Garantir que les pensions de viduïtat i orfenesa siguin dignes, per no deixar en situació de precarietat als seus beneficiaries.

Portar un control estricte en la gestió de la despesa.

Cal un control més acurat de les baixes laborals, dotant al servei d’inspecció de la importància necessària per aconseguir la seva finalitat, evitant situacions de possible frau.

Voldríem que la CASS sigui més propera als assalariats, que siguin conscients que és amb la seva cotització que s’està finançant tot el sistema andorrà de pensions, motiu pel qual ens comprometem a donar curs a totes les peticions d’informació i suport que ens arribin.

La cotització de la CASS té els components de malaltia i vellesa, per la qual cosa tot el que afecta les ajudes socials ha d’anar a càrrec del Govern; per exemple, el reemborsament fins al 100%, ja que això va en detriment dels fons de malaltia i vellesa, disminuint la seva capacitat financera, i que sigui el Ministeri d’Afers Socials el que es faci càrrec de tots aquests tipus de despesa.

S’ha d’aconseguir que el sistema de pensions sigui sostenible, de manera que les generacions futures no visquin amb la preocupació actual d’incertesa sobre el cobrament de la seva jubilació, i que la mateixa estigui garantida, amb una gestió que possibiliti aquesta finalitat.

Verificar que el risc de les inversions no posi en perill el futur de les pensions, garantint el capital invertit.