Sol·licitud de pensions de reversió (viduïtat i orfenesa)

Pensió viduïtat

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0026 / Formulari CASS-0157 (per les defuncions anteriors al 28/02/2019) 
 • Passaport o document d’identitat del difunt i del beneficiari.
 • Número de compte IBAN
 • Certificat de matrimoni literal o de parella de fet amb data posterior a la del fet causant (defunció), expedits pel Registre Civil.
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Pensió d’orfenesa

 • En el cas de ser menor de 18 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093
 • En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093bis
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Certificat de defunció
 • Certificat de naixement o llibre de família
 • En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, adjuntar també:
 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, adjuntar també:

 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut