CASS - 0219: SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE QUOTA A LA PERSONA QUE REALITZA UNA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I PROFESSIONAL

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF