CASS - 0212: Sol·licitud d’una pensió de viduïtat (Disposició transitòria de la Llei 13/2023 que modifica la Llei 17/2008, de la seguretat social)