CASS - 0101: Autorització / Revocació de transmissió del full de cotització mensual al Comú - Cloned

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxiu PDF