CASS - 0006: Sol·licitud d'un certificat

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxiu PDF