Cita prèvia

 A partir del dia 5 d'octubre, per realitzar tràmits presencials a les àrees de Control Sanitàri i de Control Administratiu s'ha de sol·licitar cita prèvia. 
També pot sol·licitar cita prèvia per l'àrea d'Atenció al Públic. 

cita prèvia