Mesures de suport pels assegurats aïllats/diagnosticats per COVID-19