Mesures de contenció del Coronavirus COVID-19 pels usuaris de la CASS