Quins són els percentatges de la cotització d’una persona assalariada o assimilada? Quina és la part assalariada i quina és la part empresarial?

 • Els percentatges de la cotització de la persona assalariada o assimilada
  PART ASSALARIADA PART EMPRESARIAL TOTAL
  General Jubilació Total part assalariada General Jubilació Total part empresarial  
  3% 3,5% 6,5% 7% 8,5% 15,5% 22%

  L’empresari té l’obligació de descomptar al treballador del seu salari el 6,5% (percentatge de la part assalariada). No hi ha opció a pacte.

   

  Si el treballador ja percep la seva prestació de jubilació, es cotitza a la CASS el 10% del seu salari brut, que només correspon a la branca general.

  PART ASSALARIADA PART EMPRESARIAL TOTAL
  3% 7% 10%