Com sol·licito el certificat digital?

1r. Pas: Omplir el formulari de sol·licitud

Omplir tots els camps i un cop enviades les dades a la CASS, no oblidar la contrasenya i el número de referència de la petició.

2n. Pas: Presentar-se a l’Àrea d'Atenció al públic de la CASS per efectuar el registre i signar el contracte amb la documentació següent:

Empresa
 • Registre de Comerç o Registre de Societats, si escau
 • Poders notarials, si escau
 • Document d'identificació
Si es té més d'una empresa o societat s'han de presentar els documents per a cadascuna.

 

Professional liberal
 • Registre de Comerç o Registre de Professional Liberal o Número de Registre Tributari (NRT)
 • Document d'identificació

 

Comunitat de propietaris
 • Acta de la comunitat on figura el representant
 • Document d'identitat

 

Patrons domèstics
 • Document d'identificació
Recordi que en el cas de patrons domèstics, el número de cens del declarant i del tramitador ha de ser el mateix.

 

Persones jurídiques autoritzades a fer tràmits per tercers
 • Autorització per fer tràmits a la CASS per a cadascuna de les empreses o societats per a qui presenti i signi documentació de la CASS Formulari CASS-0122
 • Documentació de l'empresa que autoritza, d'acord amb la documentació de l'apartat "Empresa"
 • Document d'identificació del titular de l'empresa que autoritza

 

El sol·licitant del certificat digital que signarà el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials.