NOU SERVEI - ATENCIÓ AL PÚBLIC PER EMPRESES I GESTORIES

Us comuniquem que les empreses i gestories disposen d'un nou servei a la planta baixa de la CASS per la realització de Tràmits Generals.
Seleccionant el servei nº3 a l'hora de demanar cita prèvia - Atenció al públic per empreses/gestories, es podrà realitzar tant els tràmits d'empresa com de gestoria (especificant el nombre de tràmits que es presentaran).

Es recorda que per inscripcions, variacions de dades i baixes d'empreses o patrons domèstics es  continuarà sol·licitant cita prèvia pel servei nº12 - Control Administratiu - Tràmits Generals.