Nou servei en les sol·licituds de certificats d’empresa

La CASS ofereix un nou servei amb la finalitat de simplificar el tràmit de “Sol·licitud de Certificat d’Empresa”.

A partir d’ara podeu sol·licitar els vostres certificats a través del formulari CASS-0006B per un període de lliurament d’acord amb la vostra elecció: trimestral, semestral o anual.

La sol·licitud es pot tramitar:

  • Per correu electrònic a secretariageneral@cass.ad
  • A tràmits de l’Àrea d’Atenció al Públic de la CASS
  • Al tràmits del Comú de totes les parròquies

Els certificats signats electrònicament es posaran a disposició de les empreses a través d’un Cloud, i els certificats signats de manera manuscrita es podran recollir a la recepció de la planta baixa de la CASS o al servei de tràmits de cada Comú.

Ex. Una empresa que vol rebre el dia 15 de cada mes un certificat de no deute i una relació de treballadors d’alta durant un període de 6 mesos, ha de fer una única sol·licitud i un únic pagament del tràmit per avançat. Podrà obtenir el certificat el dia 15 de cada mes al Cloud, a la recepció de la CASS o al servei de tràmits de qualsevol Comú. 

Aquest nou servei pretén millorar la comunicació de la CASS amb les empreses, optimitzant el procediment i facilitant aquest tràmit habitual per fer-lo més eficaç i eficient. 

Per a més informació envieu un correu electrònic a secretariageneral@cass.ad o truqueu al Tel. 870 800.