Cobertura sanitària dels estudiants

 

ESTUDIANTS MAJORS DE 18 I MENORS DE 25 ANYS

Al complir els 18 anys, per mantenir la cobertura sanitària com assegurat indirecte dels seus pares o tutors, han de presentar amb cita prèvia a l'Àrea d'Atenció al Públic la documentació següent: 

  • Formulari CASS-0052 (signat per l'assegurat directe i l'assegurat indirecte major d'edat) 
  • El certificat, la matrícula o un document acreditatiu del curs escolar 2022/2023 d'un centre d'ensenyament reconegut.
Per renovacions: 
  • El certificat, la nova matrícula o un nou document acreditatiu del curs escolar  2022/2023 d'un centre d'ensenyament reconegut.

En cas de renovació també pot fer el tràmit per correu electrònic a cau@cass.ad.

 
ESTUDIANTS DE 25 A 30 ANYS
Per tenir dret a la cobertura sanitària, al complir els 25 anys i una vegada vegada al l'any (a l'inici del curs escolar), han de presentar amb cita prèvia a l'Àrea Control administratiu la documentació següent: 
  • Formulari CASS-0109 
  • El certificat, la matrícula o un document acreditatiu del curs escolar 2022/2023 d'un centre d'ensenyament reconegut.
 
En tots dos casos, han de cursar estudis en un establiment d'ensenyança reconegut i no treballar de forma regular.
TAMBÉ LI POT INTERESSAR:
Persones inscrites al servei d'ocupació de 18 a 25 anys