Règim de tercer pagador per a les persones d'edat igual o superior a 65 anys

Què És?

El tercer pagador és el règim en el qual la Caixa Andorrana de Seguretat Social abona directament al prestador de serveis les despeses que són a càrrec de la seguretat social sense que l'usuari hagi d'avançar els diners.

No modifica el percentatge de cobertura de la CASS: el preu final que paga l'usuari per cada servei és el mateix, però amb la diferència que ara ja no ha d'avançar l'import total i després esperar el retorn per part de la CASS.

Qui se'n pot beneficiar i quan?

Tots els assegurats a partir de 65 anys, des de l'1 d'octubre del 2022

Quins actes i procediments hi estan inclosos?

  • Els actes i procediments mèdics, diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors (infermeria, fisitoteràpia, consultes mèdiques, analítiques, radiologia, etc.), sempre que la prestació es faci a Andorra, en el marc de la via preferent i que es trametin a la CASS per full electrònic.
  • La prestació farmacèutica s'inclourà en una segona fase.
     

Exemples del tercer pagador per als usuaris a partir de 65

Visita al metge especialista

  • Actualment, l'usuari paga els 29€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (21,75€)
  • A partir de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (7,25€)

Ressonància magnètica nuclear

  • Actualment, l'usuari paga els 172,19€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (129,14€)
  • A partir de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (43,05€)

Exemple d'analítica de 200€ (el preu varia en cada cas)

  • Actualment, l'usuari paga els 200€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (150€)
  • A partir de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (50€)