Nota sobre la Via Preferent i la Cobertura del 100%

NOTA IMPORTANT

Benvolgut/da Assegurat/da,

Ens comuniquem amb vostè perquè gaudeix de cobertura 100% en determinades o en totes les prestacions sanitàries.
Volem informar-li que continuarà gaudint d’aquesta cobertura, a partir del proper dia 1 de gener de 2020, sempre que segueixi la Via Preferent, en aplicació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (article 14). 

Per seguir la Via Preferent cal:

  • Escollir Metge Referent
  • Portar, sempre, la Targeta sanitària de la CASS i el Carnet de tercer pagador, quan sigui atès, per tal que el metge pugui gestionar les derivacions, receptes i peticions a través de la Història Clínica Compartida

Accedir a recursos sanitaris (metges, medicaments, anàlisis clínics) Fora de la Via Preferent implicarà la no percepció del 100% de la cobertura per aquest acte i, per tant, es reemborsarà d’acord amb els percentatges Fora Via. 
Adjuntem el fulletó informatiu que explica què implica la Via Preferent.

En cas de dubte, pot:

Aprofitem aquest comunicat per a desitjar-li molt Bones Festes.

Atentament,

Ignasi Arbusà Gusi
Direcció de Prestacions 

la via prferent