Memòria CASS/ Estats Financers, exercici 2020 (pendent aprovació)