Mesures de suport pels assegurats aïllats o diagnosticats per COVID-19

Assegurats aïllats per COVID-19

El Ministeri de salut informa a la CASS les dades de les persones que estan aïllades, i la data d’inici i fi d’aquesta situació. Amb aquestes dades la CASS realitza automàticament la baixa i alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, cobrant des del primer dia el 66% del seu salari.

Assegurats diagnosticats per COVID-19

Els metges tramiten les baixes que tenen la consideració d’accident laboral, cobrant l’assegurat des del primer dia el 66% del seu salari. També poden acordar aturs de treball a les persones amb alt risc per patologies prèvies i aïllades al domicili, considerant-se malaltia comuna.

Personal sanitari o sociosanitari aïllats per COVID-19

El Ministeri de salut informa a la CASS les dades del personal sanitari o sociosanitari que estan aïllats, i la data d’inici i fi d’aquesta situació. Amb aquestes dades la CASS realitza automàticament la baixa i alta de l’assegurat i ho considera accident laboral, cobrant des del primer dia el 66% del seu salari. Es realitzarà un complement per arribar al 100% del salari en cas que la persona no tingui assegurança complementària i sempre i quan l’empresa hagi declarat aquesta situació com accident laboral. En el cas que l’empresa habiliti sistemes de teletreball no es considerarà l’aïllament com situació de baixa i l’empresa no ha de gestionar la declaració d’accident laboral.

Personal sanitari o sociosanitari diagnosticats per COVID-19

Els metges tramiten les baixes que tenen la consideració d’accident laboral, cobrant l’assegurat des del primer dia el 66% del seu salari. Es realitzarà un complement per arribar al 100% del salari en cas que la persona no tingui assegurança complementària i sempre i quan l’empresa hagi declarat aquesta situació com accident laboral.