Edicte del 28-2-2023 pel qual es fa pública la licitació del concurs públic internacional per a la demanda de recursos tècnics per al departament de Sistemes d’Informació de la CASS.