Li presentem el nou entorn web de la CASS!

web cass
Amb la present pàgina web no només es pretén millorar l’experiència de navegació de l’usuari, oferint tots els continguts d’una forma molt més intuïtiva i comprensible, sinó que també s’espera que sigui un canal de comunicació entre l’usuari i la CASS i, per tant, una eina d’ús diari per a la gestió de tot tipus de tràmits i consultes.

 

D’aquesta manera, entre les principals novetats implementades a la nova web,  destaca la creació de pàgines principals (Homes) personalitzades en funció del col·lectiu, oferint, a través dels menús  Ciutadania, Empresaris i Professionals de la Salut, continguts completament adaptats d’acord al perfil de cada usuari. D’altra banda, també cal remarcar la implantació d’un sistema de xat en temps real amb què s’espera millorar el servei d’atenció, proporcionant a l’usuari la resolució de dubtes i de qüestions diverses sense necessitat d’haver de desplaçar-se o trucar al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU).

 

Quant a la imatge de la pàgina, la nova web també suposa un canvi substancial respecte l’antiga, ja que amb la finalitat de millorar la usabilitat de la pàgina i, en conseqüència, l’experiència de navegació de l’usuari, es modernitza tant el disseny de tot l’entorn com la forma de presentar la informació. D’aquesta manera, l’objectiu inicial no només ha estat el de desenvolupar una pàgina visualment atractiva, sinó que també s’ha pretès crear un entorn web molt més intuïtiu en què tota la informació aparegui estructurada i de forma totalment comprensible.

 

Per fer-ho possible, les pàgines principals incorporen seccions amb accessos ràpids cap a tràmits o continguts que estan relacionats amb el perfil de l’usuari, així com un apartat final amb preguntes freqüents. D’altra banda, per tal de completar encara més tota la informació que s’ofereix a la pàgina, s’incorpora un apartat “També et pot interessar...”.

despelgable cass

Quant a les pàgines interiors, bona part d’aquestes segueixen una estructura en format desplegable, de manera que és l’usuari qui decideix aquelles parts del contingut que desitja llegir o consultar, únicament ha de navegar pels títols principals i desplegar aquell que l’interessa.

XAT CASS